جوانان ازدیدگاه بزرگان
42 بازدید
ناشر: تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به موضوعات روزمره ومورد ابتلای جامعه جوان خود پرداخته ودرپی پاسخ دادن به سوالات جوانان پیرامون مسایلی همچون موسیقی ،رنگ ،مدلباس،رقص وسوت وروابط زن و مرد و از این دست مسایل می باشد که مراجعه کنندگان عزیزمی توانند درهمین بخش مطالعه و یا رونوشت برداری نمایند .یکی از ویژگی های این کتاب آن است که از ارایه پاسخ اجمالی پرهیز نموده و تا آنجا که امکان داشته مراجع و بزرگان رابه عنوان مخاطب قرار داده ودریک مصاحبه حضوری دعوت به پاسخ دقیق وعلمی نموده است .
آدرس اینترنتی